Music Video Collection

Free Mp3 Mp4 Download

  1. Home
  2. Video
  3. आम्ही मुंबईचे राजे |AAMHI MUMBAICHE RAJE | ANIL VAITY | SOMNATH KOLI

आम्ही मुंबईचे राजे |AAMHI MUMBAICHE RAJE | ANIL VAITY | SOMNATH KOLI

आम्ही मुंबईचे राजे |AAMHI MUMBAICHE RAJE | ANIL VAITY | SOMNATH KOLI

Uploader: Somnath Koli

Duration: 06:42

Date: 2019-04-06T00:30:00.000Z

Lyrics & Music - Anil Vaity

Singer- Kisan Fulore, Jagdish Patil, Santosh Choudhari (Dadus), Anil Vaity, Somnath Koli, Sachin Pardesi,Yash Vaity, Atul Bhoir, Parmesh Mali, Sunita Rajgire, Sonali Bhoir.

camera
sanjay koli
kalpesh damde
samir gharat

videoeditng
somnath koli

Chorography
Sachin Lahu Thakur
Hitesh Narayan Tandel

Dance Group
Ratneshwari Kalamanch Jaskhar -Uran

In Fame
Sachin Thakur
Jagruti Thakur
Hitesh Tandel
Nilam Tandel
Jeetu Chogle (koli)
Sneha chogle (Koli)
pradeep Wadkar
kajal Jadhav

Dancer's
Shiv (Pinto) Jadhav
Vurandavan patil
Vinam Bhior
chandan kadu
Prasad Mhatre
Aman kushwah

Mitali Gharat
Pragati Kadu
Pranjali Jadhav
Himanshi Patil
abhilasa koli
Nishita vartak

Makeup
Nilam Hitesh Tandel
Jaskhar-uran -----------------------------------------------------------------------------------------

Facebook Page :- https://www.facebook.com/somkolifans/

Instagram :- https://www.instagram.com/somkoli/

Soundcloud :- https://soundcloud.com/somnath-koli-494829864

#मुंबईचराजे # MumbaicheRaje