Music Video Collection

Free Mp3 Mp4 Download

  1. Home
  2. Download
  3. King Sunny Ade - Ore Meji Lo Nbe L'Aiye

King Sunny Ade - Ore Meji Lo Nbe L'Aiye

King Sunny Ade -  Ore Meji Lo Nbe L'Aiye

Uploader: walizono2002

Size: 27.51 MB

Duration: 20:02

Date: May 25, 2015

Download Mp4

King Sunny Ade & His African Beats - Sweet Banana

Atom Park ‎– APLPS-1

(B) Ore Meji Lo Nbe L'Aiye / Mo Ti Kole Mi Sori Apata /Ona Mi La / Mo L'Oluwa / Ohun To Mu Bale Ile / Sesede Ko Rora Se.
Year; 1986